புதன், மே 22, 2019

கிளியே கதை எழுது


என் வீட்டுத் தோட்டத்தில் முருங்கை மரத்தில் இரண்டு கிளைகளில் அமர்ந்து முருங்கைக்காயை சாப்பிடுவது அழகு அதன் பின் பக்கத்து வீட்டு கொய்யாபழத்தை சாப்பிட்டதை பார்ப்பதே அழகுமரத்தில் கொய்யா ஆகிய இரண்டும் மாறி மாறி சத்தமில்லாமல் சாப்பிட்டு அதை பார்ப்பது மேலும் அழகு