செவ்வாய், அக்டோபர் 04, 2016

சதுரகிரிபயணம்

சுந்தரமகாலிங்கம்
செப்டம்பர் 29 ம்தேதி சதுரகிரி பயணம். மலையில் பாதைகள் சரி செய்து பக்தர்கள் சிரமம்மின்றி மலை ஏற பாதைகள் சீர்படுத்தி வருகின்றனர். மலை ஏறுவதை விட. இறங்கும் போதுதான் கால்வலியும் பாதையில் வழுக்கி விழும் அபாயமும் இருக்கிறது...