ஞாயிறு, அக்டோபர் 20, 2019

தஞ்சாவூர் பெரிய கோவில் பயணம்

தஞ்சாவூர் பிரகதீஸ்வரர் என அழைக்கப்படும் பெரிய கோவில் அழகான கோயில் பிரகாரம் மதில் சுவரை ஒட்டி உள்ளது கோயிலுக்கும் மதில்சுவர் இடையில் எந்த பகுதியிலும் இல்லாமலிருப்பதுவேறு கட்டிடம் இல்லாமல்  திறந்த வெளியாக இருப்பது மிகவும் அழகாக காட்டுகிறது.