செவ்வாய், மார்ச் 05, 2013

சீதா மைந்தன்: 'மரத்தை வெட்டியதும், இந்த பறவைகளெல்லாம் எங்கே போகு...

சீதா மைந்தன்: 'மரத்தை வெட்டியதும், இந்த பறவைகளெல்லாம் எங்கே போகு...: சந்திர காந்தன் வெளியே வீடாக வாழ்ந்த மனிதர்கள் சுவர்களைக் கொண்டு தடுத்த வீடுகளுக்குள் இருந்த 'வெளி'யில் வாழ்ந்து, வாழ்வது ஒர...o

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக